Τυπογραφικοί Πειραματισμοί

Ένα σχεδιαστικό και τυπογραφικό πείραμα με θέμα την γραμματοσειρά Times New Roman.